ติดต่อเต็นท์

รถเพื่อนฝูง

5/3 หมู่ 2 ต.ท่าศาลา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-2879899